Zápis ze schůze VV ze dne 23.6.2016

Zápis k nahlédnutí zde

Příloha situace umístění nového hřiště zde

a příloha výkresu stávajících místností haly a budoucí zázemí zde

Zápis ze schůze VV ze dne 30.10.2015

Zápis k nahlédnutí zde